BIEG ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2015-2016

 

 

W latach 2015 i 2016 osoby tworzące FUNDACJĘ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM, działając w ramach Ośrodka Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED, były współorganizatorami kampanii oraz biegu „Zdążyć przed rakiem”.

Kampania „Zdążyć przed rakiem”, odbywająca się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice, była wydarzeniem edukacyjnym i promującym zdrowy styl życia, mającym na celu budowę świadomości rosnącej liczby zachorowań na raka piersi wśród młodych kobiet i przekonanie ich do profilaktycznych badań piersi.

Uczestnicy wydarzenia mogli korzystać z porad specjalistów z zakresu chorób nowotworowych piersi – nauczyć się samobadania piersi przy wykorzystaniu specjalistycznego modelu do diagnostyki nowotworowej, uzyskać informacje związane profilaktyką, diagnostyką, leczeniem, rehabilitacją i wsparciem psychicznym. Kluczowym momentem wydarzenia był bieg przełajowy „Zdążyć przed rakiem” na dystansie 4,5 km, w którym uczestnictwo zgłosiło blisko 600 osób. Dla dzieci zorganizowany został „Bieg dla naszego zdrowia”, do którego zostało zgłoszonych 100 uczestników.

Dodatkowo z akcji promocyjnych badań USG piersi skorzystało 120 pań - badania pozwoliły na wykrycie u 34% badanych pań zmian – na szczęście o charakterze łagodnym lub prawdopodobnie łagodnym.

FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM ma za zadanie kontynuować i rozwijać działania podjęte w ramach kampanii „Zdążyć przed rakiem” w ubiegłych latach. Sukces dotychczasowych dwóch akcji – zainteresowanie i pozytywny oddźwięk społeczny z jakim się spotkały – są dla założycieli Fundacji ogromną motywacją do działania.

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.