Bieg Zdążyć Przed Rakiem - Powrót do korzeni: Rok 2015

09.07.2024

Mapa biegu z 2015 roku

Rok 2015

W 2015 roku Ośrodek Medyczny Tommed już od ponad 20 lat działał na rzecz walki z rakiem piersi. Wieloletnie doświadczenie, prowadzone statystyki i dane ogólnopolskie wyraźnie wskazywały na niepokojący wzrost zachorowań na raka piersi wśród kobiet poniżej 50-tego roku życia.

Autorskie badania prowadzone w Tommed wskazywały, że blisko jedna piąta kobiet chorujących na raka piersi miała mniej niż 50 lat. U pań w wieku 20-49 lat zachorowalność wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich 30  lat. Najmłodsza pacjentka zdiagnozowana w Ośrodku Medycznym Tommed miała 21 lat, najmłodsza operowana 25.

Były to zatrważające dane, zwłaszcza w połączeniu z faktem, że wskazana grupa wiekowa nie była objęta badaniami przesiewowymi i była najsłabiej edukowana.

Grupka osób pozytywnie zakręconych na punkcie zdrowia kobiet i profilaktyki podjęła więc spontaniczną decyzję: MUSIMY O TYM GŁOŚNO MÓWIĆ, UŚWIADAMIAĆ I EDUKOWAĆ MŁODE KOBIETY!

Do inicjatywy od razu dołączyło Miasto Katowice oraz Pan Radny Krzysztof Pieczyński - dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu pomysł wszedł w fazę realizacji.

CAŁA POLSKA BIEGA, BIEGNIEMY WIĘC I MY!

17 października 2015 r. o godz. 11:00 wystartował BIEG „ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM” –  PROPAGUJĄCY PROFILAKTYKĘ BADAŃ PIERSI. Biegacze po raz pierwszy pokonali dystans 5 km w katowickim Parku Zadole. Biegły z nami znane i lubiane panie: Barbara Kurdej-Szatan, Anna Guzik i Viola Piekut, a także setki mieszkańców Katowic oraz Śląska. Wydarzenie patronatem medialnym objęła TVP Katowice.

Inicjatywa nie ograniczyła się jednak do samego biegu. Dla organizatorów niezwykle ważna była edukacja kobiet – uświadomienie, że najlepszym sposobem zapobiegania chorobie jest profilaktyka.

Podstawą profilaktyki raka piersi są badania diagnostyczne: USG piersi oraz mammografia. Dlatego 10 października 2015 r. w Ośrodku Medycznym Tommed na ul. Żelaznej odbyła się BIAŁA SOBOTA - panie mogły skorzystać z darmowych badań USG piersi, mammografii oraz porad onkologów. Z kolei 27 października odbyły się warsztaty „Razem silne” dla kobiet po operacji piersi – bo przecież życie trwa dalej!

Frekwencja podczas pierwszej akcji Zdążyć Przed Rakiem przerosła nasze oczekiwania, odbiór inicjatywy i zainteresowanie nią były wspaniałe! Decyzja mogła być więc tylko jedna :-) Spotykamy się za rok!!!

PS. Zastanawiacie się kto stoi za pomysłem akcji?

Ojcem i duchem sprawczym Akcji Zdążyć Przed Rakiem jest Pan Doktor Tomasz Bula. To jego zawodowa pasja, troska o zdrowie kobiet oraz energia pozwoliły przygotować i rozwinąć inicjatywę.

Stworzony przez Pana Doktora Ośrodek Medyczny Tommed, aktualnie już Grupa Medyczna Tommed, jest partnerem medycznym wydarzenia – opoką, bez której nie byłoby Akcji Zdążyć Przed Rakiem.

Od 10 lat jest z nami również Miasto Katowice i Pan Radny Krzysztof Pieczyński. Bez ich pozytywnej energii i zaangażowania w promowanie zdrowego stylu życia, doświadczenia i wsparcia, Akcja nie mogłaby się na stałe wpisać w kalendarz wydarzeń Katowic.

Oczywiście pamiętamy również o Oldze Kostrzewska-Cichoń, która była jednym z pomysłodawców Biegu Zdążyć Przed Rakiem! Mamy nadzieję, że jesteś dumna z tego jak rozwinęła się nasza Akcja :-)

 

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.