DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ – START

13.10.2017

OBRAZ

DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ pod takim hasłem startuje kampania edukacyjna z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych piersi i promocji zdrowia.

W ramach zadania publicznego przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna dla uczniów III klas katowickich szkół średnich, tj. młodzieży w wieku 17-19 lat, wchodzącej w dorosłość oraz kształtującej styl życia i postawy prozdrowotne.

Kampania edukacyjna „DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ!” będzie prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wiekowej jej odbiorców. Planujemy wykorzystanie nowoczesnych form komunikacji popularnych i atrakcyjnych dla młodzieży szkół średnich.

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ

 

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.