Jak Wam idą przygotowanie do biegu ''Zdążyć przed rakiem'' ?

17.07.2019


Mamy SZALONY POMYSŁ!

Z racji tego, że to Wy Biegacze tworzycie z nami to wydarzenie, chcemy USŁYSZEĆ I ZOBACZYĆ dlaczego Waszym zdaniem warto wziąć udział w BIEGU i czym jest dla WAS Profilaktyka.

CZEKAMY ZATEM NA WASZE, KRÓTKIE FILMIKI NAGRANE TELEFONEM, które pomogą niezdecydowanym zapisać się na Bieg Zdążyć Przed Rakiem.
Tak po prostu chwyćcie telefony i nagrajcie kilka słów :-)

Wszystkie filmy zostaną opublikowane na naszym profilu na Facebooku oraz na stronie stronie internetowej zdazycprzedrakiem.pl

Filmiki można przesyłać:
➡️Na naszego Messengera :-)
➡️Na adres: marketing@tommed.pl
➡️Uudostępnić na stronie wydarzenia: https://www.facebook.com/events/2388055461517383/permalink/2393387370984192/?notif_t=page_post_reaction&notif_id=1563194510767719

DO DZIEŁA !

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych uczestników Biegu „Zdążyć przed Rakiem” przesyłających nagrania wideo jest Fundacja „Zdążyć Przed Rakiem” z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 22.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iodo@zdazycprzedrakiem.pl;
3. Dane w postaci wizerunku przetwarzane są wyłącznie w celu zamieszczenia nagrań wideo na profilu Facebook Fundacji „Zdążyć Przed Rakiem” oraz stronie internetowej www.zdazycprzedrakiem.pl, na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej;
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim – odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
7. Mają Państwo prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak również prawo do cofnięcia w każdym czasie udzielonej zgody na przetwarzanie danych. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w każdym przypadku podejrzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. Państwa dane osobowe nie będą podstawą wydawania decyzji w sposób zautomatyzowany, jak również nie będą podlegały profilowaniu.

 

© ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.