Po pierwsze profilaktyka


PO PIERWSZE PROFILAKTYKA!

Z rakiem piersi najlepiej walczyć stosując PROFILAKTYKĘ, czyli działania zapobiegające wystąpieniu choroby oraz umożliwiające jej wczesne wykrycie.
Wiele nowotworów nie musiałoby być śmiertelnym zagrożeniem, gdyby zostały wcześnie zdiagnozowane i leczone. Rak piersi wykryty i leczony w pierwszych stadiach zaawansowania zwykle znacząco zwiększa odsetek wyleczeń, wpływa na obniżenie o około 25% wskaźnika umieralności i pozwala na zastosowanie oszczędzającego zabiegu chirurgicznego z zachowaniem piersi.
Niestety, długi okres bezobjawowego rozwoju nowotworów złośliwych oraz nadal niski poziom wiedzy onkologicznej w społeczeństwie powodują̨, że wiele przypadków raka piersi wykrywanych jest w stadium wysokiego zaawansowania.

W CZYM TKWI PROBLEM?

Rak piersi to najczęstszy nowotwór złośliwy występujący u kobiet. W Polsce, co roku diagnozuje się nowotwór złośliwy piersi u około 16 tysięcy pań. Oznacza to, że 44 kobiety dziennie słyszą diagnozę: rak piersi. Według szacunków w ciągu najbliższych 10 lat liczba kobiet, które co roku zachorują̨ na niego, będzie rosła i przekroczy 20 tysięcy rocznie.
Współczesne Polki mają coraz większą̨ wiedzę na temat raka piersi, mimo to z wielu powodów nadal nie dostrzegają̨ w pełni korzyści z udziału w badaniach profilaktycznych i pogłębionej diagnostyce. Choroby nowotworowe postrzegane są często jako temat tabu, który z pewnością nas nie będzie dotyczył.
W Polsce rak piersi najczęściej rozpoznawany jest u kobiet w wieku 50–69 lat. Dane epidemiologiczne pokazują jednak, że wraz z rozwojem cywilizacji chorują coraz młodsze kobiety - stale wzrasta liczba przypadków diagnozowanych u kobiet w wieku przed menopauzą. Wśród pań w wieku 20-49 lat zachorowalność na raka piersi wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich 30 lat.
Wieloletnie doświadczenie i statystyki prowadzone przez Ośrodek Medyczny Tommed – partnera medycznego Fundacji Zdążyć Przez Rakiem- wskazują na niepokojący wzrost zachorowań na raka piersi wśród kobiet poniżej 50-tego roku życia. Autorskie badania wykazały, że blisko jedna piąta kobiet chorujących na raka piersi ma mniej niż 50 lat. U pań w wieku 20-49 lat zachorowalność wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu ostatnich 30 lat. Najmłodsza pacjentka zdiagnozowana w Ośrodku Medycznym Tommed miała 21 lat, najmłodsza operowana 25 lat.
Oznacza to, że na raka piersi coraz częściej chorują kobiety w pełni aktywne w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym. Problem raka piersi staje się problemem społecznym dotykającym rodziny i ekonomicznym ze względu na rosnącą liczbę zachorowań i coraz młodszy wiek chorych.
Z rakiem piersi najlepiej walczyć wykonując regularne badania profilaktyczne. Wiele nowotworów nie musiałoby być́ śmiertelnym zagrożeniem, gdyby zostały wcześnie zdiagnozowane i leczone. Rak piersi wykryty i leczony w pierwszych stadiach zaawansowania zwykle jest całkowicie wyleczalny.
Niestety, długi okres bezobjawowego rozwoju nowotworów złośliwych oraz jeszcze wciąż niski poziom wiedzy onkologicznej w polskim społeczeństwie powodują̨, że wiele (wg niektórych źródeł nawet około 50%) przypadków raka piersi wykrywanych jest w stadium wysokiego zaawansowania.
Skuteczna walka z chorobą nowotworową to w bardzo dużym stopniu działania zapobiegające jej wystąpieniu oraz umożliwiające wczesne jej wykrycie – a więc PROFILAKTYKA.
Statutowym celem Fundacji Zdążyć Przed Rakiem jest prowadzenie działalności prozdrowotnej, szczególnie w zakresie promowania profilaktyki chorób nowotworowych piersi.

DLA KOGO DZIAŁAMY?

Działania FUNDACJI ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM adresowane są do wszystkich KOBIET.
W szczególności zamierzamy podnosić świadomość profilaktyki nowotworowej piersi u kobiet w wieku poniżej 50. roku życia.
W Polsce rak piersi najczęściej rozpoznawany jest u kobiet w wieku od 50. do 69. lat - badania przesiewowe obejmują tę grupę kobiet o największym ryzyku zachorowania. Dane epidemiologiczne pokazują jednak, że wraz z rozwojem cywilizacji chorują coraz młodsze kobiety - stale wzrasta liczba przypadków raka piersi diagnozowanych u kobiet w wieku przed menopauzą. U pań w wieku od 20. do 49. lat zachorowalność na raka piersi wzrosła prawie 2-krotnie w ciągu ostatnich 30 lat. Oznacza to, że rak piersi coraz częściej dotyka kobiety w pełni aktywne w życiu zawodowym, rodzinnym i społecznym.
Niestety są to kobiety, które często nie zdają sobie sprawy, z faktu, że ryzyko zachorowania na raka piersi dotyczy również ich grupy wiekowej. Wierzymy, że działania FUNDACJI przyczynią się do budowy świadomości problemu i przekonania kobiet do profilaktycznych badań piersi.
FUNDACJA pamięta również o mężczyznach – ich roli dla zdrowia kobiet! Świadomy mężczyzna może zachęcić swoją dziewczynę, żonę, mamę, babcię do badań profilaktycznych. Mężczyzna obserwując partnerkę może dostrzec niepokojące objawy. Może nauczyć córkę tego, że nigdy nie jest za wcześnie na badania i troskę o zdrowie.

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.