Są z nami

 

Tommed.pl


Ośrodek Medyczny Tommed jest naszym partnerem medycznym: tommed.pl

 

 
Tommed to nowoczesny wielospecjalistyczny szpital z oddziałami: chirurgii ogólnej, ginekologicznym, urazowo-ortopedycznym, otolaryngologicznym dla dorosłych i dzieci oraz gastroenterologicznym.

Po pierwsze to Podstawowa Opieka Zdrowotna świadczona przez specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pediatrii, pielęgniarki i położne środowiskowe.

Dodatkowo ponad 40 specjalistycznych Poradni dla dorosłych i dzieci, w tym m.in.: profilaktyki chorób piersi, chirurgii onkologicznej, chirurgii dziecięcej, gastrologii, ginekologii i położnictwa, urologii, kardiologii oraz otolaryngologii.

Ponadto kompleksowa diagnostyka: obrazowa (mammografia, RTG, USG, OCT); czynnościowa (EKG, spirometria, Holter EKG, badanie słuchu); badania endoskopowe przewodu pokarmowego (gastroskopia, kolonoskopia); biopsja cienko i gruboigłowa.

W Ośrodku również rehabilitacja, stomatologia, oraz pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta.

 

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.