Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania!

Wszelkie fundusze przekazane naszej Fundacji są w 100% wykorzystane na realizację celów statutowych, Fundacja nie wypłaca żadnych wynagrodzeń za pracę na rzecz Fundacji.

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.