My

 

FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM została powołana z inicjatywy osób od lat aktywnie zaangażowanych w walkę z rakiem piersi i działania na rzecz promocji zdrowia kobiet.

Statutowym celem Fundacji jest prowadzenie działalności prozdrowotnej, szczególnie w zakresie promowania profilaktyki chorób nowotworowych piersi.

Skuteczna walka z chorobą nowotworową to w bardzo dużym stopniu działania zapobiegające jej wystąpieniu oraz umożliwiające wczesne jej wykrycie – a więc PROFILAKTYKA.

Działania FUNDACJI ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM maja uświadamiać znaczenie profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym piersi oraz motywować do zdrowego i aktywnego stylu życia. Wierzymy, że konsekwentne i regularne działania pozwolą kształtować nawyki prozdrowotne w społeczeństwie, zmniejszając w przyszłości koszty społeczne i ekonomiczne chorób nowotworowych.

 

Rak piersi jest chorobą, która może dotyczyć każdej kobiety.
Przypominamy o ryzyku – Uczymy, jak można je zmniejszać!

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.