Cele

 
FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM realizuje cele przez:

  • kampanie edukacyjne - uświadamiające znaczenie profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym piersi i informujące o rodzajach badań profilaktycznych;
  • wydarzenia sportowo-kulturalne – kształtujące postawy prozdrowotne, zachęcające do kontroli zdrowia, motywujące do aktywnego stylu życia;
  • akcje bezpłatnych badań profilaktycznych piersi z wykorzystaniem sprzętu najnowszej generacji (USG, mammografia);
  • szkolenia z samobadania piersi - wykorzystujące specjalistyczny model do diagnostyki nowotworowej pozwalający na wyczucie różnego rodzaju zmian chorobowych;
  • spotkania propagujące badania profilaktyczne - w szczególności USG i mammografię (cytologię oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV wywołującemu raka szyjki macicy);
  • autorskie materiały informacyjne (ulotki);
  • komunikację poprzez media społecznościowe;
  • udostępnienie dedykowanej aplikacji komórkowej instruującej jak i kiedy samodzielnie badać piersi.

 

Wierzymy, że konsekwentne i regularne działania pozwolą kształtować nawyki prozdrowotne w społeczeństwie, zmniejszając w przyszłości koszty społeczne i ekonomiczne chorób nowotworowych

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.