Ludzie Fundacji

 

FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM została powołana z inicjatywy osób od lat aktywnie zaangażowanych w walkę z rakiem piersi i działania na rzecz promocji zdrowia kobiet. Fundacja powstała jako rezultat życiowej misji i zawodowych doświadczeń oraz osobistych przeżyć jej twórców.

ZARZĄD

Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji, realizuje jej cele statutowe oraz reprezentuje na zewnątrz. 

Prezes Zarządu: MARTA BULA

Prokurent: MONIKA MARCINIAK

Prokurent: ADAM BIAŁEK

 

RADA FUNDACJI

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym. Do jej zadań należy m.in. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, w tym sprawozdań finansowych oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,

Radę Fundacji tworzą osoby zaufania publicznego związane na co dzień z działalnością na rzecz promocji zdrowia oraz problemami profilaktyki nowotworowej piersi.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

MAŁGORZATA BULA

TOMASZ BULA

ALEKSANDRA BULA

 

ZESPÓŁ

TOMASZ BULA – lekarz medycyny, specjalista ginekolog-położnik, Prezes Centrum Medyczne Tommed Sp. o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.; od prawie 30 lat zaangażowany w walkę̨ z rakiem piersi i aktywnie działający na rzecz profilaktyki chorób nowotworowych piersi mieszkanek Śląska, w szczególności Katowic; inicjator licznych akcji edukacyjnych i medycznych, uświadamiających znaczenie profilaktyki oraz promujących zdrowy tryb życia.

MARTA BULA - ekonomista, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor generalny w Centrum Medyczne Tommed Sp. o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k.; organizatorka wielu akcji społecznych i członek Zarządu Fundacji „Pomagamy z Uśmiechem” działającej od 2009 roku na rzecz pomocy chorym dzieciom. Fundacja „Pomagamy z Uśmiechem” objęła pomocą̨ ponad 300 dzieci.

IWONA KIKLA - położna, uczestniczka kursów „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”; na co dzień́ koordynator oddziałów w Szpitalu Wielospecjalistycznym Centrum Medyczne Tommed Sp. o.o. Ośrodek Diagnostyki Sp. k., z dużym doświadczeniem we współpracy z pacjentkami onkologicznymi.

MONIKA MARCINIAK

ADAM BIAŁEK

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.