Rezultaty


Rezultaty działań Fundacji Zdążyć Przed Rakiem to:

  • WIEDZA O PROFILAKTYCE WTÓRNEJ, czyli działaniach pozwalających na wczesne wykrywanie choroby – świadomość jakie badania należy przeprowadzać, aby rozpoznać chorobę jeszcze w okresie bezobjawowym;
  • WIEDZA na czym polegają poszczególne badania, jak przebiegają, w jakim wieku powinny być wykonane;
  • PRAKTYCZNA UMIEJĘTNOŚĆ samobadania piersi, czyli podstawowego badania profilaktycznego każdej kobiety niezależnie od wieku, zdobyta dzięki ćwiczeniom na specjalistycznym modelu do diagnostyki nowotworowej;
  • NAUKA obserwacji własnego ciała - każda kobieta powinna wiedzieć, jak wygląda, zmienia się i reaguje jej ciało; jakie objawy powinny wzbudzać niepokój i skłaniać do wizyty u specjalisty; 
  • WIEDZA O PROFILAKTYCE PIERWOTNEJ – podnoszenie świadomości prozdrowotnej w zakresie czynników zachorowania na raka piersi;
  • ZNAJOMOŚĆ czynników ryzyka zwiększających prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi – bardzo ważna z powodu jego zazwyczaj bezobjawowego przebiegu w pierwszym stadium choroby;
  • ŚWIADOMOŚĆ, że kwalifikacja do grupy wysokiego ryzyka nie oznacza automatycznie pewności zachorowania na raka piersi - stanowi jednak powód do podjęcia wzmożonych działań́ profilaktycznych, w tym wykluczenia lub zmiany̨ niekorzystnych zachowań́ związanych ze stylem życia
  • Analogicznie ŚWIADOMOŚĆ, że brak czynników ryzyka zachorowania na raka piersi nie jest gwarancją niewystąpienia choroby.

Działania FUNDACJI ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM maja uświadamiać znaczenie profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym piersi oraz motywować do zdrowego i aktywnego stylu życia. Wierzymy, że konsekwentne i regularne działania pozwolą kształtować nawyki prozdrowotne w społeczeństwie, zmniejszając w przyszłości koszty społeczne i ekonomiczne chorób nowotworowych.

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.