DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ!

 OBRAZ

 

FUNDACJA ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM realizowała zadanie publiczne współfinansowane z budżetu Miasta Katowice pn. „Kampania edukacyjna z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych piersi i promocji zdrowia: DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ!”.

 

W ramach zadania publicznego przeprowadzona została kampania edukacyjna dla uczniów III klas katowickich szkół średnich, tj. młodzieży w wieku 17-19 lat, wchodzącej w dorosłość oraz kształtującej styl życia i postawy prozdrowotne.

 

CEL

Kampania „DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ!!” miała za zadanie uświadomić ryzyko zachorowania na raka piersi i edukować o możliwościach skutecznej walki z chorobą. Miała zainicjować uświadamianie młodzieży znaczenia profilaktyki dla zapobiegania chorobom nowotworowym oraz motywować młodzież do zdrowego i aktywnego stylu życia. 

 

Wierzymy, że wiedza i nawyki zdobyte na wczesnym etapie życia przyniosą rezultaty w przyszłości. Przyczynią się do przekonania młodych kobiet do profilaktycznych badań piersi, w tym regularnej samokontroli piersi. Pozwolą na ukształtowanie właściwych wzorców zachowań prozdrowotnych, a w konsekwencji przełożą się na lepszy stan zdrowia społeczeństwa. Pozwolą również na przełamanie tabu towarzyszącego chorobom nowotworowym.

 

Działania prowadzone przez FUNDACJĘ ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM objęły spotkania edukacyjno-informacyjne z uczniami III klas wybranych katowickich szkół średnich. Klasy uczestniczyły w 45 minutowym spotkaniach na terenie szkoły z kadrą medyczną FUNDACJI.

 

SPOTKANIA EDUKACYJNO-INFORMACYJNE były ukierunkowane na:

  • przekazywanie informacji o znaczeniu badań profilaktycznych i sposobach samodzielnej kontroli przeciwnowotworowej,
  • rozpowszechnianie materiałów instruktażowych dotyczących samobadania piersi
  • ćwiczenia praktyczne z samobadania piersi przy użyciu specjalistycznego modelu piersi do diagnostyki nowotworowej,
  • przekazywanie wiedzy o czynnikach zwiększających ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe,
  • promowanie zdrowego odżywiania,
  • promowanie aktywności fizycznej,
  • uświadomienie roli mężczyzn w trosce o zdrowie kobiet (dziewczyna, partnerka, żona, mama),
  • zachęcanie do motywowanie starszych członków rodziny do badań profilaktycznych.

 

Kampania edukacyjna „DZIAŁAJ, BADAJ, ŻYJ!” była prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wiekowej jej odbiorców. Zostały wykorzystane nowoczesne formy komunikacji popularne i atrakcyjne dla młodzieży szkół średnich.

 

W roku szkolnym 2019/2020 odwiedziliśmy 9 Katowickich szkół i wyedukowaliśmy około 800 maturzystów z tego jak dbać o zdrowie.

 

Ulotka informacyjna "Żyj zdrowo" pobierz lub obejrzyj :

 

Ulotka informacyjna "Jak badać piersi ?" pobierz lub obejrzyj :

Deklaracja dostępności © ZDĄŻYĆ PRZED RAKIEM 2017.